HP partner

Hpa certifikatHP je po gotovo svim pokazateljima  najveći svetski proizvodjač IT opreme.

Pod tim se podrazumeva ne samo proizvodnja računara već i memorija, mrežne opreme, štampača ali i kompletne programske podrške.

HP se takodje sa pravom karakteriše kao najveća tehnološka kompanija na svetu koja je aktivna u preko 170 zemalja sveta. Takav status je stekla time što tehnologija koju HP razvija i proizvodi nalazi svoje mesto u svakoj oblasti našeg života a pre svega u modernoj nauci, medicini i svim granama privredi.

I&D com je od svog osnivanja zvanični HP partner  trenutno sa statusom

GOLD SUPPLIES PARTNER