AHK seminar

Kompanija I&D COM kao dugogodišnji član Nemačko-srpske privredne komore u saradnji sa Komorom organizuje seminar na temu „Primena elektronskog evidentiranja dokumentacije – implementacija novog Zakona o privrednim društvima“. Seminar je namenjen rukovodiocima, direktorima pravnih, opštih, IT i službi nabavke članica Komore.

Prvi deo seminara će biti posvećen aktuelnoj temi digitalizacije poslovanja. U okviru toga, biće reči o elektronskim potpisima dokumenata i elektronskom delovodniku, digitalizaciji dokumentacije sa vremenskim žigom i elektronskim povratnicama zaprimljenih dokumenata. Sve sa ciljem da se učesnicima seminara prenesu bogata iskustva iz saradnje sa najvećim srpskim kompanijama i da im se približi tema implementacije novog Zakona o privrednim društvima.

Kao tema koja je povezana sa digitalizacijom, drugi deo seminara će se ticati optimizacije štampe i prednosti INKJET tehnologije u biznis štampi. Poseban akcenat će biti na energetski efikasnim printerima i kopir uređajima, dokumentu o kretanju otpada i prednostima INKJET uređaja, kao moguđnosti za optimizaciju štampe u biznis okruženju. U tom smislu, biće predstavljene prednosti implementiranja INKJET uređaja u biznis okruženje, njihova visoka energetska efikasnost sa uštedom električne energije tokom eksploatacije ovih uređaja, koja iznosi i do 95% u odnosu na uređaje iste ili približne klase. Prenećemo i naša iskustva u optimizaciji štampe velikih kompanija korišćenjem INKJET uređaja i sve benefite u njihovoj dugoročnoj eksploataciji.

Seminar će biti održan u hotelu “Xenon” u Beogradu.

Partnerstvo sa kompanijom EPSON

Svi naši partneri su svetski lideri na svojim poljima. Pažljivo ih biramo i uz intenzivnu saradnju i međusobnu podršku omogućujemo korisnicima da na najbolji način implementiraju rešenja koja će unaprediti njihovo poslovanje donoseći im kvalitet, sigurnost, kontinuiranu podršku i značajnu uštedu. Prepoznavši Epson kao vodećeg proizvođača na polju rešenja za štampu, menadžment dokumentima, skenera i projektora, u 2017.godini započeli smo saradnju i postali Epson partner čime smo svoj portfolio proširili i svojim korisnicima omogućili da, implementiranjem inovativnih rešenja ove japanske kompanije ostvare ogromnu uštedu pritom čuvajući životnu sredinu i stvarajući kvalitetnije okruženje za rad. Uspešno smo prvi u Srbiji implementirali Epson-ove WorkForce RIPS (Replaceable Ink Packaging System) printing sisteme sa zamenskim vrećicama za boju, kao i WorkForce Enterprise modele, namenjene organizacijama sa velikim brojem zaposlenih i zahtevnim potrebama za štampu. Uz stalnu edukaciju i podršku lokalne Epson kancelarije svakodnevno nastojimo da svojim klijentima pružimo uslugu krojenu baš za njihove potrebe i rešenja kreirana po njihovoj meri.