Naši sertifikati

Novi dokaz kvaliteta našeg poslovanja, produženi sertfikati ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 do 2020. godine