Ugovori o partnerstvu 2017

I u 2017 godini ozvaničena je naša dugogodišnja saradnja sa najvećim dobavljačima kroz nove ugovore o partnerstvu.