Skip links

5 osnovnih prednosti outsourcinga IT opreme i štampača

Napredak tehnologije, naročito u oblasti IT omogućio je, a delom čak i uslovio da kompanije aktivno razmišljaju da povere deo svojih poslovnih procesa drugoj spoljnim profesionalnim saradnicima i time omoguće pun fokus na svoju osnovnu delatnost. Outsourcing predstavlja saradnju gde jedna kompanija drugoj pruža usluge za koje je stručna čime se postiže najveći stepen efikasnosti i ekonomičnosti.

Pronalaženje najefikasnijeg it hardverskog rešenja omogućava da vreme i energija budu usredsređeni na ono što kompanije najbolje rade, a to je upravljanje svojim poslom.

Ukoliko postoji želja i potreba da se profit maksimizira uz smanjenje troškova, vreme je da se razmisli o outsourcingu štampača i it opreme uopšte.

Kako svet postaje sve digitalniji, može se pomisliti da se potreba firmi za štampanjem smanjuje. To je, međutim, u praksi vrlo daleko od istine i svi vlasnici preduzeća moraju ili imati interno rešenje za štampanje ili se prepustiti stručnjacima.

outsoursing IT oprema

Bez inicijalnog ulaganja!

Outsourcingom it opreme i opreme za štampanje dobija se pristup vrhunskoj opremi poslednje generacije renomiranih proizvođača , bez obzira na budžet ili veličinu preduzeća i bez početnog ulaganja.

Smanjivanje troškova i prebacivanje rizika!

“In house” štampanje svih materijala je značajan trošak. Štampanje visokog kvaliteta postiže se samo vrhunskim štampačima i korišćenjem vrhunskog potrošnog materijala. Troškovi se, pritom, ne smanjuju nakon kupovine opreme. Neophodno je održavati vrhunske štampače, obučiti osoblje, angažovati stručna lica za održavanje opeme, pratiti obim štampe i ulagati u potrošni materijal.
Outsourcingom opreme održavanje, popravka, troškovi potrošnog materijala, praćenje obima, instalacija softvera za upravljanje poslovima štampanja, prelaze na kompaniju sa iskustvom, čija je to osnovna delatnost i na taj način umesto značajnih kapitalnih troškova preduzeća koriste svoja sredstva za podmirenje operativnih troškova i time zadržavaju mnogo bolju kontrolu.

outsoursing stampaci

Ušteda vremena i energije!

Zahvaljujući outsourcingu, kompanije na raspolaganju imaju stručnjake koji na veoma visokom nivou profesionalizma pružaju usluge koje su im potrebne. Njihova dostupnost je upravo jedna od najvećih prednosti outsourcinga.
Fokus, ušteda novca, vremena i energije, kroz posvećenost kompanije samo najvažnijim problemima predstavljaju osnovne prednosti outsourcinga .