Skip links

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Kompanija I&D com doo se u svom poslovanju pridržava visokih standarda u svim oblastima kojih njena delatnost tiče. S tim u vezi, politika kvaliteta i zaštite životne sredine odražava viziju i daje okvir za ciljeve koje ispred sebe postavlja rukovodstvo Kompanije.
Politika kvaliteta i zaštite životne sredine pruža osnovu za poslovanje i, kao takva, je definisana u posebnom dokumentu koji možete naći u prilogu.