Skip links

UNAPREĐENJE PRINTING PROCESA U MODERNIM KOMPANIJIMA

Po novim istraživanjima globalnog tržišta 71% rukovodilaca u industriji očekuje poremećaje na tržištu, ali samo 39% se oseća spremno da odgovori na izazov.

Sveobuhvatno istraživanje sprovedeno među rukovodiocima štamparske industrije i krajnjim korisnicima ispituje kako će se radno mesto razvijati u narednih sedam godina i identifikuje transformativne trendove koji će uticati na industriju. Otkriva mešovitu sliku optimizma ublaženog prepoznavanjem strateškog imperativa za proizvođače i distributerske kompanije da se prilagode tako da mogu napredovati u digitalnom fokusiranom, razarajućem pejzažu.

Ključni nalazi uključuju/Rukovodioci u industriji:

60% proizvođača štampanja oseća se pozitivno na budući rast prihoda.

71% rukovodilaca štamparske industrije očekuje da će biti poremećaja unapred ali samo 39% kaže da su njihove organizacije za to vrlo dobro pripremljene.

74% navodi da je prelazak na model orijentisan na usluge kao glavni izazov,

69% je zabrinuto zbog ispunjavanja zahteva višedecenijske radne snage.

Krajnji korisnici:

Očekuje se da će mobilni zaposleni činiti više od polovine radne snage do 2025. godine

84% organizacija sigurnost smatra glavnim prioritetom za ulaganje, a oblak i mobilnost preduzeća zaostaju

64% zaposlenih veruje da će štampani dokumenti i dalje biti važni 2025. godine

Radno mesto se razvija neviđenom brzinom i kako se značaj konvencionalnog štampanja smanjuje, tako se inicijative za digitalizaciju ubrzavaju. Otkriva se model poslovanja koji je svestan strateške potrebe za unapređenjem radnih procesa u vašoj kompaniji, te implementacije raznovrsnih rešenja kojim bi se rast vaše kompanije ispratio na adekvatan način.

Rukovodioci kompanija moraju da promene svoj konvencionalni način razmišljanja, te da u optimizaciju svog biznis okruženja, odnosno u ovom slučaju printing servisa svoje kompanije, pristupe na novi, inventivniji način.

Konvencionalne motode kupovine odnosno rentiranja uređaja do sada su isključivo diktirale cena uređaja samog uređaja, dok novi trendovi diktiraju da prilikom odabira uređaja, sagledavamo ne samo cenu prikom kupovine uređaja, već kompletan cost of ownership tokom eksploatacije uređaja tokom čitavog njegovog radnog veka. U to spadaju :

– Energetska efikasnost samog uređaja, odnosno potrošnja električne energije
– Cena originalnog potrošnog materijala
– Garantni period uređaja i koje sve servise garantni period podrazumeva zajedno sa vremenom odziva servisnih partnera za pomenute uređaje
– Kapacitet toner kaseta, odnosno vreme izgubljeno na njihovu čestu zamenu i zastoj u procesu štampe
– Način odlaganja otpadnih toner kaseta i trošak njihovog odlaganja
– Opcionalni Cloud print servis
– Security service opcije samih mašina koje se koriste
– Print admin program za kontrolu štampe od strane proizvođača uređaja kao mogućnost efikasnije eksploatacije svojih uređaja

Vodeće kompanije u segmentu biznis štampe, kao što su kompanije HP, Lexmark i Epson razmišljaju korak unapred, te svoje uređaje i softvere za njihovu kontrolu unapređuju u skladu sa potrebama najzahtevnijih krajnjih korisnika.

Pravilnim odabirom uređaja krajnji korisnik može da podigne kvalitet svog procesa poslovne štampe zadržavajući pritom osnovne principe finansijske isplativosti optimizacijom procesa štampe u svojoj kompaniji. Pravilnim odabirom uređaja, relokacijom uređaja i adekvatnom eksploatacijim svih benefita softverskih rešenja koji proizvođači uređaja nude drastično se podiže kvalitet usluge.

Štampanje se možda menja, ali ne nestaje: 64% krajnjih korisnika smatra da će papirni dokumenti i dalje biti važni 2025. godine.

Studija je pokazala da su mobilni i oblak štampanje, sigurnost i radni proces u digitalnom procesu glavna područja u kojima organizacije krajnjih korisnika očekuju veće performanse i to predstavljaja dodatni izazov za našu kompaniju da odgovorimo na sve vaše zahteve.

Mi kao kompanije želimo da iskoristimo ove zahteve i smatramo da zajedno sa vama moramo uložiti dodatni napor kako bi našu stručnost i iskustvo iskoristili da na što efikasniji način unapredimo poslovne procese u vašoj kompaniji. Želimo da postanemo vaš pouzdani partneri u projektima digitalne transformacije, da vam pružimo dodatne uvide za unapređenje vaših poslovnih procesa koji su zasnovani isključivo na analitičkim podacima o efikasnosti rada.

Sa konvencionalnim količinama štampe i uticajem gde neki potrošači opadaju, naša kompanija mora skrenuti pažnju na pružanje uslužnog modela koji kombinuje mobilnost, fleksibilnost i sigurnost, zajedno sa velikim uvidima podataka koji poboljšavaju performanse i efikasnost za kupce.